Wereldwaterdag 2024

Je kon er dit voorjaar niet naast kijken. Het regende. En het regende best veel….

Op de jaarlijks Wereldwaterdag, zet DCA Infra de waterproblematiek graag nog eens op het voorplan. Één van de doelstellingen van deze Wereldwaterdag is het delen van kennis en het vergoten van het bewustzijn met betrekking tot water in al zijn facetten. Aan de hand van één van onze lopende projecten, belichten we hoe wij in onze projecten investeren in een duurzame waterhuishouding.

De waterproblematiek stelt DCA Infra als aannemer in infrastructuurwerken, dagelijks voor de nodige uitdagingen. En niet enkel ons, maar ook onze projectpartners zoals Aquafin, Fluvius, Pidpa. Allemaal proberen we adequate oplossingen te integreren in de verschillende bouw- en infraprojecten.

Centraal staat vaak het concept van de duurzame waterhuishouding: hoe kunnen we regenwater lokaal houden en vertraagd in de bodem laten dringen. Deze infiltratie kan op velerlei manieren. In ons infrastructuurproject ‘Centrum West’ in Mol pasten we drie verschillende technieken toe.

 

Allereerst vervangen we de oude riolering door een gescheiden rioleringsstelsel. Hier gebruiken we voor de regenwaterafvoer echter poreuze buizen.

Poreuze buizen
Kris Projectmanager DCA Infra

Deze waterdoorlatende buizen zorgen net als gewone rioleringsbuizen voor de afvoer van het regenwater.

In tegenstelling tot de gewone buizen, komt het regenwater echter rechtstreeks in de ondergrond om het via de wanden kan infiltreren.

In Mol leggen we bijna 2 kilometer aan dergelijke infiltratiebuizen, dit in verschillende diameters.

Daarnaast voorzien we ook een 180 verticale infiltratie kolken. Deze kolken zijn een zeer lokale infiltratie-oplossing die weinig ruimte vragen. Zowel bovengronds als ondergronds. Ideaal voor toepassing in stedelijke gebieden met nauwere straten met veel nutsleidingen onder. Er worden lange verticale buizen van 6 meter aangebracht in een boorgat. Bovenaan wordt een rioolkolk met rooster geplaatst. Het regenwater wordt opgevangen en zal dan via de geperforeerde wanden van de infiltratiebuizen ter plaatse in de bodem lopen.

Infiltratie kolken

Tot slot leggen we in Mol de nieuwe voetpaden en parkeerstroken aan in waterdoorlatende betonstraatstenen. Gewone betonnen verharding leidt tot wateroverlast en een verlaging van de grondwaterstand doordat het water wegstroomt.

 

In totaal zullen we +-9.600m² van deze waterdoorlatende betonstraatstenen aanleggen waardoor het hemelwater op natuurlijke wijze in de ondergrond dringen.

Kris  -  Projectmanager DCA Infra
Waterdoorlatende betonstraatstenen

DCA blijft investeren in een duurzame waterhuishouding en dit niet enkel op deze Wereldwaterdag.