Aandacht voor mens & omgeving

Binnen Infra denken we niet alleen aan vandaag, maar ook aan morgen. We zien dat duurzaamheid en milieuvriendelijk bouwen niet alleen aan populariteit winnen, maar ook steeds meer een noodzaak worden. Daarom investeren we bewust in een beleid dat rekening houdt met duurzaam bouwen.

Dat doen we onder andere door te investeren in de volgende categorieën:

Veiligheid in de bouwsector

Veiligheid is van het grootste belang in al onze processen. Daarom vestigen we voortdurend de aandacht op veiligheidsmaatregelen en zorgen we ervoor dat onze werknemers voldoende training krijgen om hun job veilig te kunnen beoefenen. We zijn er namelijk van overtuigd dat orde en netheid, het correcte gebruik van beveiligingsmateriaal, het juiste gebruik en onderhoud van materiaal en de juiste procedures volgen essentieel zijn voor een veilige werf.

Veiligheid start op de werf. Daarom zorgt onze werfleiding in samenwerking met onze preventiedienst voor een permanente sensibilisering rond veiligheid. Dat doen ze door onder andere veiligheidskwartiertjes te organiseren en waakzaamheid rond veiligheid te promoten.

Bovendien hebben we onze eigen mascotte, VIC (Veiligheid Is Cruciaal). Hij benadrukt het belang van veiligheid en toont met praktische tips hoe onze vakmensen zich veiliger op en rond een werf kunnen bewegen.

CO₂-reductie

CO₂-reductie is onlosmakelijk verbonden aan duurzaam bouwen. Bij DCA Infra streven we ernaar om onze CO₂-uitstoot in de komende jaren meer en meer te reduceren.

Recyclage

Recyclage is een van onze topprioriteiten binnen duurzaam bouwen. Onder de afdeling DC Recycling geven we materialen en grondstoffen een nieuwe bestemming. Dat doen we door asfalt- en steenpuin, grachtenspecie en slib te verwerken om vervolgens steenslag en gerecycleerde, secundaire grondstoffen te verkopen.

Op onze terreinen aan het Albertkanaal in Grobbendonk beschikken we over een door COPRO erkende breekwerf, een door Grondbank erkende C-TOP en een nieuwe mengcentrale.

Meer weten over onze Recyclage-activiteiten?