Klokkenluidersmelding

Vanaf 15 februari 2023 is de nieuwe Belgische klokkenluiderswetgeving in werking getreden.

De klokkenluidersregeling heeft als doel om medewerkers van de DCA groep en derde partijen de mogelijkheid te bieden om op een vertrouwelijke manier melding te maken van ernstige problemen met betrekking tot mogelijke onregelmatigheden of wangedrag bij de DCA groep, hetzij inbreuk(en) op de interne beleidslijnen en procedures , wetten en reglementeringen.

Inbreuken kunnen gemeld worden per mail naar klokkenluider@dca.be en zal steeds op een vertrouwelijke en beveiligde manier beheerd worden.

De volledige Klokkenluidersregeling kan u via deze link raadplegen.