Aanleg van een warmtenet in Mol

In opdracht van de Gemeente Mol voert DCA Infra een heraanleg uit van het westelijke gedeelte van het Centrum. Naast de aanleg van een gescheiden riolering en een grondige vernieuwing van de verouderde weginfrastructuur, werd er ook een warmtenet aangelegd.

Een warmtenet kan je simpel gesteld zien als een enorme centrale verwarming waarop huizen, bedrijven, openbare gebouwen, enz… kunnen aangesloten worden. Het is een netwerk van ondergrondse geïsoleerde leidingen waar warm water doorheen stroomt. Deze warmtebron kan uiteenlopend zijn: geothermie (aardwarmte), riothermie (afvalwater), restwarmte van industrie, biomassa, enz…

Gebouwen die op een warmtenet worden aangesloten, hebben geen CV-ketel of boiler meer nodig. Een warmtewisselaar en circulatiepomp zorgen ervoor dat het warme water het gebouw binnenstroomt en dat het afgekoelde water weer terug naar het warmtenet loopt.

Een warmtenet is een duurzame energievoorziening. Het draagt bij tot een vermindering van de CO2- uitstoot door gebruik te maken van de natuurlijke warmte van de aarde of restwarmte uit de industrie die anders verloren gaat.

De aanleg van een dergelijk warmtenet brengt echter de nodige uitdagingen met zich. We illustreren dit aan de hand van deze praktijkcase in Mol.

Het warmtenet dat in het westelijk gedeelte van het centrum van Mol werd aangelegd  is enerzijds een uitbreiding van een warmtenet dat reeds in 2019 door Canalco werd aangelegd in oa. de Rode Kruislaan en Martelarenstraat. Anderzijds werden er nu ook voorzieningen getroffen voor toekomstige uitbreiding van het net naar andere centrumstraten.

De aanleg van het warmtenet verliep gelijktijdig met de riolerings- en wegeniswerken. Hierdoor was een goede onderlinge samenwerking met partner Canalco, specialist in nutsleidingen, brandblusleidingen en warmtenetten, van groot belang.

“Door het simultaan verloop van de werken was een goede onderlinge communicatie en het afstemmen van de ontwerpen van cruciaal belang. Dankzij de ervaring en kennis van zowel DCA Infra als Canalco verliep dit uitermate vlot.”, aldus Bertrand Jardinet, bestuurder Canalco

De aanleg van een dergelijk buizenstelsel in een stadscentrum is dan ook geen sinecure. Er duiken al eens onvoorziene omstandigheden en hindernissen op. Dat een dergelijk stelsel recht op recht kan aangelegd worden is dat ook een utopie. Bochten links en rechts rond obstakels of bestaande nutsleidingen, zijn onvermijdelijk.

Flexibiliteit en probleemoplossend denken waren zeer belangrijk om de werken tot een goed einde te brengen

Senne Assistent-Werfleider DCA Infra

Tijdens de werken van het warmtenet doken er heel wat tegenstrijdigheden op met de werkelijkheid.

Op de plannen wordt er uit gegaan van het ideale scenario. In praktijk was dit toch wat anders, tijdens de uitvoeringen bleek dat er afvoerleidingen van huisaansluitingen en doorsteken van nutsleidingen in het tracé van het warmtenet zaten. Dit zorgde ervoor dat er nauw samengewerkt werd.

Flexibiliteit en probleemoplossend denken was hier dus zeker heel belangrijk om de werken tot een goed einde te brengen.

Voor dit gedeelte van het warmtenet werd een dubbel buizenstelsel van ongeveer 800lm aangelegd. De leidingen zijn voorgeïsoleerde stalen buizen (DN150/280mm). Om de buizen aan elkaar te lassen werd gebruik gemaakt van een speciale lastechniek genaamd TIG-lassen, waarvan de lasverbindingen nadien radiografisch gecontroleerd worden.

Door de warmte die door het net loopt, zetten de leidingen ook uit. Om deze expansie op te vangen dienen er speciale expansiekussens in de bochten en bij aftakkingen aangebracht te worden. Deze kussens absorberen het uitzetten en weer inkrimpen van de leidingen.

Het hele warmtenet is voorzien van een lekdetectiesysteem dat bestaat uit koperen draden. En vooraleer het hele systeem in gebruik wordt genomen, voert men een dichtheidsproef en weerstandsproef uit.

Eénmaal alle proeven goed doorlopen waren, kreeg het warmtenet in de Vennestraat, Collegestraat, Gasthuisstraat, Edmond van Hoofstraat en een deel van de Schansstraat groen licht. Oa. het ziekenhuis en twee scholen maken nu voor het verwarmen van hun ruimtes en sanitair water gebruik van dit warmtenet.

Door een doordachte aanleg is toekomstige uitbreiding voorzien zodat nog meer gebouwen gebruik kunnen maken van het systeem.