Situatie Kromstraat rechtgetrokken

03 apr 2024

Op de gewestweg in Ranst voerde DCA Infra riolerings- en wegenwerken uit in opdracht van de gemeente, Aquafin en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). De belangrijkste doelstellingen? Een gescheiden rioleringsstelsel waarop verschillende zijstraten worden aangekoppeld, én een veilig fietspad 

“De riolerings- en wegenwerken werden in verschillende fasen uitgevoerd”, vertelt DCA Infra-projectmanager Wim Van Reusel. “Er waren de voorbereidende werken rond de nutsleidingen en de werken aan de weg zelf. Nu alles opgeleverd is, is het tijd voor een terugblik

 

Gescheiden rioolstelsel 

De werken vonden plaats in verschillende straten. Met name de Kromstraat (tussen het kruispunt met de Schawijkstraat en het kruispunt met de Gasthuisstraat) en de Spruytershofstraat. In de berm van de Kempenlaan in Wommelgem werd nog een doorvoerleiding voor afvalwater aangelegd.  

De noodzaak lag voor de hand: de straat kruist een grote beek waarin vroeger al het vuile water terechtkwam. Dankzij het gescheiden rioleringsstelsel stroomt het afvalwater van enkele duizenden inwoners voortaan naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Wommelgem. Het zuivere regenwater wordt opgevangen in grachten waar het zoveel mogelijk kan infiltreren. De rest wordt afgevoerd naar de Keerbeek en zo verder naar het Schijn. 

Moeilijke opdracht prima aangepakt 

Het project kende een lange doorlooptijd en had flink wat voeten in de aarde. Bram De Kinder van ingenieurs- en adviesbureau Sweco licht toe: Er was al sprake van het project in 1999, maar het werd telkens uitgesteld. Uiteindelijk werd het in 2018 opnieuw opgestart. Uit de aanbestedingsprocedure kwam DCA als uitvoerder uit de bus. Sweco was erbij betrokken om samen met de aannemer en de opdrachtgevers een projectteam te vormen en oplossingen uit te dokteren.” 

Of er technische euvels bij kwamen kijken? Helaas wel. Tijdens de werken doken er alvast enkele onverwachte uitdagingen op. “Er lagen nutsleidingen op plekken waar we dat niet hadden verwacht. Daardoor kwamen rioleringen soms in conflict met gasleidingen. Door te anticiperen en kort op de bal te spelen, konden we die uitdagingen met z’n allen tot een goed einde brengen. De samenwerking met DCA is trouwens supervlot verlopen, en ook de communicatie naar de bewoners toe was uitstekend. Cruciaal in een wat langer lopend project waarbij meerdere partijen betrokken zijn.”

De samenwerking met DCA is trouwens supervlot verlopen, en ook de communicatie naar de bewoners toe was uitstekend.

Bram De Kinder Sweco

Hinder zoveel mogelijk beperkt gebleven 

Over de rol van Aquafin vroegen we een woordje uitleg aan projectmanager Xenia Luxem.Aquafin trad op als bouwheer in dit project, waarbij ikzelf werd aangesteld als projectmanager. Ik was er zowel in de ontwerpfase als tijdens de uitvoering bij betrokken. De kern van het project is de opvang van een groot lozingspunt op de waterlopen, plus de aansluiting van heel wat bewoners van Ranst. Die waren weliswaar al aangesloten op de riolering, maar die leidde naar een waterloop. Vandaag is het lozingspunt van een aantal straten aangesloten op een nieuwe vuilwatercollector.”

Als projectmanager volgde Xenia onder andere de timing en de financiën op, maar ze zorgde er ook mee voor dat de neuzen in dezelfde richting stonden. 

“Het bijzondere aan dit project was de grote doorlooptijd en de onteigeningen die vooraf moesten gebeuren. Private stukjes eigendom kregen immers een publieke bestemming”, licht Xenia toe. “Toch is de hinder beperkt gebleven om de bewoners zoveel mogelijk te sparen”, vult Bram aan. “De mensen hebben dat echt gewaardeerd. Van de ijsfabriek die in een van de straten ligt, kregen we zelfs ijsjes tijdens de werken en de vergaderingen. Al bij al waren de reacties overwegend positief.” 

Veiliger verkeer voor alle weggebruikers 

Naast de rioleringswerken en de collectoren, werd ook aandacht besteed aan de veiligheid. DCA Infra-projectmanager Wim: “Vroeger lag er traditioneel asfalt met van die gevaarlijke ‘moordstrookjes’ voor de fietsers. Nu is de bovenbouw vernieuwd met aan weerskanten meer ruimte. Fietsers rijden in beide rijrichtingen op een afgescheiden, breed en comfortabel fietspad, vrij aangelegd lang beide kanten van de rijweg.”

DCA Infra blikt positief en tevreden terug op deze realisatie. 

 “Een fijne, constructieve samenwerking waarvoor Aquafin
ons zelfs heeft genomineerd voor een ‘minder hinder-award’

Wim Van Reusel – Projectmanager DCA Infra

DCA Infra Werfteam Ranst

Enkele beelden van het opgeleverde project