Officiële startschot in Zonhoven

Vorige week werd in Zonhoven tijdens een persmoment het officiële startschot gegeven voor het project “Vergroening Dorpshart“. De burgemeester deed met een kraan de eerste symbolische ‘spadesteek’. De collega’s van DCA Infra zullen het nu overnemen. Kwestie van de oplevering in het najaar van 2024 te halen.

 

Eén van de groenste centra van Limburg

De doelstelling is alvast ambitieus. Het dorpshart van Zonhoven omvormen tot één van de groenste centra van Limburg. Ruim 4.600m² beton en tegel moet plaats maken voor 80 bomen, 29.000 bloemen, meer ruimte voor de fiets en de Roosterbeek wordt na 60 jaar terug opengelegd. Zo zal dit verborgen water binnenkort opnieuw zichtbaar door het centrum stromen. Dit creëert tevens een extra bescherming tegen wateroverlast in het centrum. Door stenen in te ruilen voor grasvelden, kan er ook meer water lokaal infiltreren, wat het grondwater dan weer ten goede komt.

Nieuwe fietsverbinding

Veel aandacht gaat naar een verbeterde verkeersveiligheid. De parkeerplaatsen die momenteel verspreid liggen, worden gebundeld aan de rand van het plein. Dit verhoogt de verkeersveiligheid en zorgt voor meer rust op het plein. Met een nieuwe fietsverbinding, wandelpaden en zitmuurtjes en -banken verschuift de focus naar de zachte weggebruiker.

Door de herinrichting van het dorpshart ontstaat er veel ruimte voor streekeigen fauna en flora. In deze nieuwe open ruimte zetten verschillende natuurlijke speelelementen zoals stapstenen in de beek, speelfonteintjes, graspleintjes, boomstammen of wilgenhutjes aan tot creatief spelen. Het dorpshart wordt een plek om af te spreken, te ervaren en te genieten.

 

Archeologische opgravingen

Vooraleer onze infra collega’s met al deze onthardingswerken kunnen starten, vinden er eerst nog archeologische opgravingen plaats. Tussen de kerk en het gemeentehuis liggen namelijk overblijfselen van het oude kerkhof dat 800 jaar in gebruik was. Dit kerkhof werd in 1968 wel geruimd, maar uit het vooronderzoek blijkt dat er nog steeds een aantal graven aanwezig zijn. Deze zullen nu discreet onderzocht worden.

Daarna zullen de eigenlijke werken gefaseerd aanvatten om de verkeershinder te beperken. De werfsite beslaat immers zo’n 4 vierkante kilometer in de omgeving rond het gemeentehuis, kerk en kioskplein. Pal in het centrum dus. DCA Infra collega’s Pascal (Project Manager) en Yentl (Werfleider) zullen alles deskundig in goede banen leiden en de hinder tot een minimum beperken.

 

Veel succes aan alle betrokken collega’s! 💪