KLIP en KLIM plannen: een heel kluwen…

Voor de eerste spadesteek bij elk project, zowel binnen onze bouw als infra-afdeling, is er een heel voorafgaand traject noodzakelijk. Het is immers belangrijk te weten welke kabels en leidingen we waar in de grond kunnen tegenkomen. Om graafschade te voorkomen, bestaat het befaamde KLIP/KLIM.
KLIP staat voor Kabel- en Leiding Informatie Portaal. KLIM is het Kabel- en Leiding Informatie Meldpunt. Geen simpele materie, maar gelukkig kunnen we hiervoor bij DCA terugvallen op de collega’s van onze Studiedienst en Werkboorbereiding.
Zij lichten deze problematiek kort toe.
 
Enkele maanden voor de start van de werken volgen wij een heel traject. Eerst vragen wij via het KLIP portaal alle beschikbare plannen op. Deze voegen wij toe aan het ontwerpplan zodat alles visueel overzichtelijk wordt. Hierna kijken we het plan na op mogelijke knelpunten en lijsten deze op in een conflictenverslag. Als aannemer zijn we verplicht om sonderingen uit te voeren om af te toetsen of het inderdaad klopt wat op het plan staat. De bevindingen worden besproken met de nutsmaatschappijen waarna we uiteindelijk kunnen starten met de graafwerken.
 
Helaas stemt theorie en praktijk niet altijd perfect met elkaar overeen…
 
Zo ligt er veel verouderde en kwetsbare infrastructuur in de grond: asbestleidingen, papieren/loden kabels, stalen buizen, etc… Deze kunnen beschadigd geraken als de grond in de buurt verplaatst wordt. Omzichtig te werk gaan is dus steeds de boodschap. Betreffende de ligging van kabels staat het KLIP-decreet een afwijking toe op het plan. Ervaring leert ons dat men toch best een iets ruimere marge neemt dan voorgeschreven om schade te voorkomen. Er is ook een wettelijk kader rond de diepte van kabels, maar in de praktijk zien we ook hier vaak afwijkingen. Op vlak van huisaansluitingen staat enkel Proximus op de plannen. Gas, water en elektriciteit niet. Onze werfleiding bevraagt bewoners steeds waar alles binnenkomt, maar niet iedereen weet dit even exact
 
DCA doet al het mogelijke om graafschade te voorkomen. Onze Studiedienst zorgt voor een overzichtelijk en gelabeld plan, zowel op papier als digitaal. Al onze werfmedewerkers hebben een KLIP Viewer app ter beschikking waarmee ze ter plaatse de KLIP plannen kunnen raadplegen. Op de werven nemen we ook veel foto’s om de locatie van kabels en leidingen goed te documenteren.
 
DCA hecht veel belang aan graafschade. En dit niet enkel omwille van de financiële schade. Beschadigde leidingen creëren het nodige ongemak bij buurtbewoners maar het belangrijkste blijft natuurlijk veiligheid. Gas en elektriciteit vragen immers de nodige voorzichtigheid. De veiligheid van buurtbewoners en onze werfmedewerkers blijft prioritair!
 
Deze problematiek staat dus hoog op onze agenda. Maar dat het vaak een heel kluwen is, mag duidelijk zijn…