Jaarverslag 2020-2021 nu verkrijgbaar

2021 was een wederom een memorabel jaar. Een jaar waarin we als bedrijf geconfronteerd werden met o.a. de CORONA-pandemie, een enorme schaarste aan grondstoffen met exuberante prijsstijgingen als gevolg.

Door de snel wijzigende tendensen en marktomstandigheden moeten we als bedrijf meer dan ooit inzetten op flexibiliteit en innovatie.

Gelet op de verdere uitbouw van onze organisatie is onze ontwikkelingsafdeling vanaf 1 januari 2022 opgestart in een afzonderlijke bedrijfsentiteit. Deze opsplitsing moet beide bedrijfsentiteiten extra ruimte en mogelijkheden bieden om zich de volgende jaren te blijven ontwikkelen en te ontplooien.

Hoe zich dat de afgelopen jaren betekende in de vorm van cijfers en uitgevoerde werken, lees je in ons fonkelnieuwe jaarverslag dat je hieronder kan raadplegen. Heb je liever een gedrukt exemplaar, stuur dan een mailtje naar communicatie@dca.be en we sturen er een op.