Intensieve opleiding rond leiderschap

26 sep 2023
Het blijven aanscherpen van onze kennis en het ontwikkelen van onze vaardigheden is iets waar we binnen DCA sterk op inzetten. Een divers en multicultureel team aansturen, het communiceren met derden, zowel bewoners als openbare besturen, … onze werfleiders bij DCA Infra worden naast een vlot verloop van de werf geconfronteerd met heel wat andere uitdagingen.
 
Uitdagingen die om de juiste skills vragen. Om hun leiderschapscompetenties aan te scherpen, werkte HR en trainingspartner Hura een ontwikkelingstraject uit voor onze leidinggevenden binnen DCA Infra. Via een voortraject werden er 3 ontwikkelingspunten bepaald: ontwikkeling van leiderschap, uitwisseling van kennis en teamverbinding. Rond deze thema’s werd een jaaropleiding gebouwd met de nodige feedback- en interactiemomenten.
 
Een eerste belangrijke doelstelling van deze doorgedreven opleiding was om de leidinggevenden te ondersteunen in de ontwikkeling van specifieke leiderschapsvaardigheden. Samenwerken met en leidinggeven aan verschillende types van personen, vergadertechnieken, timemanagement,… Het waren slechts enkele onderwerpen die aan bod kwamen. Dit alles op een zeer praktijkgerichte manier met veel concrete voorbeelden uit de dagelijkse realiteit.
Daarnaast was het ook belangrijk om te leren van elkaar. Door het delen van ervaringen, kennis, maar ook uitdagingen op de werf konden de werfleiders heel wat van elkaar opsteken. Hoe ga jij om met een klagende buurtbewoner? Het uitwisselen van gedachten, leidde tot heel wat bruikbare inzichten.
 
Tot slot was ook de teamvorming een essentiële doelstelling, want sterk samenhangende teams zetten nu eenmaal sterke resultaten neer.
 
Onze werfleiding was alvast zeer enthousiast over deze opleidingen. Vooral de goede balans tussen theorie en praktijk, met tal van herkenbare cases uit de praktijk werd gesmaakt zoals blijkt uit één van de reacties:

De onderwerpen die werden behandeld, zijn toegespitst op de noden die wij als werfleider in de wegenbouw hebben. Er werden verschillende bruikbare tips en tricks aangereikt, waarbij iedereen voor zichzelf de bruikbare zaken kan uitkiezen en ook meteen in de praktijk kan toepassen.