Duurzame riolering en veilig verkeer in Puurs-Sint-Amands 

Puurs-Sint-Amands investeert fors in rioleringswerken waarbij tegelijk de rijweg wordt vernieuwd. Zo slaat de gemeente drie vliegen in één klap: duurzaam rioolbeheer, veiliger verkeer en een fraaier straatbeeld. Verschillende opdrachten werden via aanbesteding aan DCA Infra gegund.

Naar een maximale riolerings- en zuiveringsgraad

In 2019 droeg de gemeente de verantwoordelijkheid voor het rioleringsstelsel over aan Pidpa. Sindsdien beheert Pidpa zowel het drinkwater als het afvalwater. Onder de overdracht van het rioleringsstelsel valt het onderhoud, de vernieuwing en de uitbreiding van rioleringen.

De belangrijkste doelstelling? Een gescheiden riolering die hemel- en afvalwater afzonderlijk opvangt en afvoert, als onderdeel van duurzaam waterbeheer. “Meer dan 90 procent van de woningen in onze gemeente is al aangesloten op het rioolnetwerk”, vertelt Yvo Van Damme, schepen van openbare werken. “Die score zijn we samen met Pidpa en DCA Infra nog aan het opkrikken.”

De voorbije jaren hebben we in dit kader al meermaals aanbestedingen van de gemeente binnengehaald. Eerst in Kalfort, dan in de Sint-Katharinastraat en omgeving, en nu is de Veurtstraat aan de beurt.

Patrick  -  Projectmanager bij DCA Infra

Grondige vernieuwing Veurtstraat

Overal waar nieuwe rioleringen komen, worden oude lozingspunten van afvalwater weggewerkt. Het regenwater wordt zoveel mogelijk gebufferd om plaatselijk te infiltreren en apart af te voeren. Woningen die nog lozen in grachten, moeten ook aansluiten op de nieuwe riolering.

“Op dit moment pakken we de Veurtstraat en de omliggende straten aan”, aldus Yvo Van Damme. “Ook op privaat terrein moet het regen- en afvalwater worden gescheiden. Als bewoner ben je verplicht om dat te laten doen – in principe op eigen kosten. Maar onze gemeente neemt een groot deel van de afkoppelingskosten op zich.”

Omdat de weg toch wordt opengelegd, besliste de gemeente om tegelijk de bovenbouw te vernieuwen. “We leggen in opdracht van de gemeente nieuwe rijwegen en fietspaden aan”, licht Patrick toe. “Om het verkeer veiliger te maken, komen er onder andere versmallingen en middenbermen.”

“Ik woon zelf in de Sint-Katharinastraat”, vult Yvo aan. “Nu er veilige fietspaden liggen, nemen mensen vaker de fiets. Het doet mij plezier om te zien dat onze investeringen bijdragen tot een veiligere én mooiere gemeente.”

Feilloze samenwerking

De samenwerking tussen Puurs-Sint-Amands, Pidpa en DCA Infra loopt al jaren gesmeerd. Alle partijen zijn prima op elkaar ingespeeld en zitten op dezelfde golflengte. Yvo: “Goed rioolbeheer is voor de gemeente een speerpunt. Pidpa helpt ons om dat te realiseren, met DCA Infra als aannemer van de werken. Ik ben zelf geen ingenieur, maar wel al tien jaar schepen van openbare werken. De bewoners zien mij als hun aanspreekpunt. Ik hoor álles. Wat ik zelden hoor? Geklaag over de werken. En als er al eens iets niet loopt zoals de mensen verwachten, pakt DCA Infra dat direct en constructief op.

De communicatie is top. Patrick en zijn team luisteren naar de verzuchtingen van de bewoners. Ze doen er alles aan om de hinder te beperken, en de planning wordt altijd gerespecteerd. Je merkt ook dat die mensen hun job met volle goesting doen. Dat kan alleen maar als de aannemer een ‘goeie baas’ is.”