Dorpskern Kasterlee wordt groen en klimaatbestendig

Een groen, verkeersluw en klimaatbestendig centrum – ziehier de missie van het masterplan ‘De Met’ van Kasterlee. DCA Infra zorgde mee voor de uitvoering van het ambitieuze project in opdracht van de gemeente, Aquafin en het Agentschap Wegen en Verkeer. Dierendonckblancke tekende de plannen en ook ingenieursbureau Sweco gaf mee vorm aan het Kasterlee van de toekomst.

Gescheiden riolering

DCA Infra stond in voor de heraanleg van de markt en de toegangswegen én de rioleringswerken. De oude riolering werd behouden voor de afvoer van afvalwater, terwijl de nieuwe riolering en bufferbekkens het regenwater opvangen en vertraagd afvoeren. Het gescheiden stelsel zorgt voor een waterbestendig centrum – goed voor bewoners en milieu.

“De belangrijkste doelstelling was om het regenwater te scheiden van het afvalwater. Het hemelwater vloeit nu op een natuurlijke manier weg naar de beek Rulloop, die in de toekomst nog verdiept zal worden. Naast buffering en infiltratie heeft dat nog een belangrijk voordeel: Aquafin streeft naar een 100 procent zuiveringsgraad van het afvalwater. Elke verdunning – dus ook die door regenwater – maakt het zuiveringsproces moeilijker. Hoe contradictorisch het ook klinkt: hoe vuiler het afvalwater in de zuiveringsinstallatie binnenkomt, hoe beter.”

Stefan Van Immerseel, werfmanager Aquafin

Nieuwe looks en verkeerssituatie

Naast het marktplein werden ook de vier toegangswegen onder handen genomen. De markt en de nabije omgeving zijn vandaag maximaal afgestemd op de trage weggebruiker. Het verkeersluwe dorpsplein is groen, gezellig en harmonieus. De kerk en monumenten werden mooi geïntegreerd in de publieke ruimte met een honderdtal bomen. De verharding bestaat uit betonstraatstenen in een zachte tint. Het knappe ontwerp van deze transformatie is van de hand van Dierendonckblancke architecten.

Snelle en feilloze uitvoering

Ingrijpende werkzaamheden brengen vaak hinder met zich, maar dat werd hier tot een minimum beperkt. Pascal Vekemans, projectmanager DCA Infra: “Er was nauwelijks overlast. Enerzijds door een snelle uitvoering – één jaar in plaats van de voorziene anderhalf – en anderzijds door tijdige en transparante communicatie. Er werd zelfs een WhatsApp-groep opgericht om de bewoners te informeren over verloop en planning van de werken.

DCA Infra Werfleider Yentl

Stefan Van Immerseel: “Ik was als werfmanager nauw betrokken bij het hele project. Over de samenwerking met DCA Infra alleen maar lof: snel, kwaliteitsvol en constructief. De communicatie naar bewoners en andere betrokkenen lag grotendeels bij Aquafin. Wekelijkse updates via verschillende media en de WhatsApp-groep hebben ervoor gezorgd dat iedereen altijd goed op de hoogte was. Mensen konden ook rechtstreeks bij mij terecht met hun vragen. Dat heeft bijgedragen tot minder hinder en een grote tevredenheid van omwonenden. DCA Infra heeft dan weer verzekerd dat de toegankelijkheid en de veiligheid op geen enkel moment in het gedrang zijn gekomen.

Leuk om te weten: DCA Infra wist een knappe tweede plaats te halen op de Aquafin Minder Hinder-awards als ‘projectteam van het jaar’. Een erkenning voor aannemers die uitstekend scoren op criteria zoals veiligheid, hinderbeperking en oog voor milieu.

Tevreden bewoners en bezoekers

Burgemeester Ward Kennes blikt ook tevreden terug op de samenwerking. “De werkzaamheden zijn vlot verlopen en sneller dan voorzien afgerond. Ik merkte al tijdens werfvergaderingen dat DCA Infra en Aquafin heel oplossingsgericht waren. Wat we vanuit de gemeente ook waarderen: de aandacht voor veiligheid en signalisatie – zeker naar de school toe – en de tijdige communicatie naar bewoners. Ik heb al veel lovende woorden gehoord van bewoners en bezoekers, zowel over de werken zelf als over het resultaat. Ons marktplein beantwoordt aan wat we met het masterplan voor ogen hadden én aan de verzuchtingen van onze inwoners. Nu de lente het groen een boost geeft, komt het plein écht tot leven. Dit is hoe een marktplein hoort te zijn: groen, veilig, belevingsvol en met ruimte voor ontspanning en ontmoetingen.”

Fotoverslag