Het belang van waterinfiltratie en -buffering

20 nov 2023

De klimaatverandering heeft een grote impact op onze samenleving en de opeenvolging van extreme weersomstandigheden vraagt om een kordate aanpak. Fluvius wil als rioolbeheerder zijn steentje bijdragen en heeft een duidelijk plan van aanpak klaar. Daarbij wordt ingezet op een verdere uitbreiding van het rioleringsstelsel. Daarnaast gaat de netbeheerder in het openbaar domein ook infiltratievoorzieningen en buffermogelijkheden aanleggen.

Infiltratie van regenwater is dé manier om onze grondwaterreserves aan te vullen en een te grote druk op de riolering te vermijden. Regenwater bufferen en vertraagd afgeven voorkomt zowel uitdroging van de bodem als wateroverlast. Meer dan ooit hebben infrastructuurwerken hierin een groot rol. DCA Infra maakt graag mee het verschil.

Kanaal-Z maakte een video waarin Fluvius deze problematiek en bijhorende oplossingen toelicht. Hiervoor kwamen ze ook langs op onze DCA Infra werf in Lummen waar we reeds veel aandacht geven aan infiltratie en buffering van regenwater.

Deze video kan je bekijken via de website van Kanaal Z. 🎬

Naar de toekomst toe legt de overheid verplichtingen op rond deze infiltratievoorzieningen. Zo wordt sinds kort het uitvoeren van ondergrondse infiltratievoorzieningen geborgd door een uitvoeringscertificatie

Er is een hele waaier aan infiltratiesystemen:

  • Infiltratiekratten, vaak omwikkeld met waterdoorlatend geotextiel 
  • Waterdoorlatende rioolbuizen in een poreus materiaal 
  • Infiltratiekolken in poreus beton 
  • Verticale infiltratiepalen tot enkele meters diep 
  • Grote infiltratiebekkens 

Ondanks de verschillende vormen, formaten en materialen, dienen ze allemaal hetzelfde doel: tijdelijke opslag en vertraagde afgifte van hemelwater. 

 

Technische voorschriften 

Om te garanderen dat infiltratiesystemen juist worden aangelegd, zijn er duidelijke richtlijnen nodig. Die werden door de vertegenwoordigers van de sector vastgelegd in een technisch voorschrift: PTV 8003. In 2021 werden de certificatiereglementen verder uitgewerkt en bekrachtigd door het bestuursorgaan van COPRO. COPRO staat voor ‘controle van producten’, een onpartijdige instelling voor kwaliteitscontroles van producten voor infrastructuurwerken. In de loop van 2022 werd gestart met de uitvoeringscertificatie. Aannemers of uitvoerders van bouwwerken kunnen die certificatie aanvragen als ze een nieuw project starten 

 

Van opleiding naar certificatie 

De redenen voor de certificatie liggen voor de hand. Het draagt bij tot de kwaliteit van bouw- en infrastructuurwerken, beperkt het risico op geschillen, en bevordert de naleving van uitvoeringstermijnen.  

DCA Infra maakt zich als klasse-8 aannemer  klaar voor de toekomst. Onze werf- en projectleiders volgen reeds opleidingen in deze materie van ondergrondse infiltratievoorziening. Als we bij nieuwe projecten infiltratiesystemen plaatsen, zal een onafhankelijke instelling projectkeuringen doen op de uitgevoerde werken. Na drie positieve keuringen – conform de PTV’s en deel-PTV’s – wordt het certificaat toegekend.