DCA en Beerschot gaan partnership aan met UZA

05 apr 2022

DCA zet samen met partner Beerschot zijn schouders onder het project REACH van het UZA. Een wetenschappelijk onderzoek dat de impact van luchtverontreiniging bij gezonde kinderen meet. Vandaag werd de samenwerking afgetrapt op het jeugdcomplex van Beerschot aan het universiteitsplein.

“Met REACH gaan we bij het UZA onderzoeken wat luchtverontreiniging doet met de gezondheid van kinderen”, vertelt prof Stijn Verhulst, diensthoofd kindergeneeskunde en kinderlongarts bij het UZA. “We vermoeden dat luchtverontreiniging een impact kan hebben op de longen en op het hart- en vaatstelsel. Kinderen zijn op dat vlak de meest kwetsbare groep, omdat zij nog in volle ontwikkeling zijn. Schade die opgelopen wordt tijdens die ontwikkeling, kan dus een impact hebben op latere leeftijd.”

“Vandaag voerden we de eerste kwantitatieve metingen uit op een aantal jeugdspelers van Beerschot”, gaat prof Verhulst verder. “Bij de spelers werden zowel op het Universiteitsplein, als op de bist in Wilrijk tests afgenomen. Zo konden we de korte termijneffecten van het verschil in luchtkwaliteit in een groene omgeving en een stedelijke omgeving meten.”

 

In september worden er opnieuw metingen uitgevoerd op een groep leerlingen van het 4de-5de jaar uit het basisonderwijs in een stedelijke omgeving. DCA heeft hiervoor al de contacten gelegd met een aantal scholen waarvan zij bouwpartner zijn. De scholen toonden al veel interesse om mee te werken aan dit maatschappelijk project.

Maar de samenwerking gaat nog verder. Zo zal Beerschot in samenwerking met DCA een gala en een veiling organiseren om extra fondsen te verzamelen. Om helemaal aan te sluiten bij de leefwereld van kinderen zullen er ook knuffelberen verkocht worden waarvan telkens een deel van de opbrengst aan het project wordt geschonken.

 

 

Gedelegeerd bestuurder van DCA en voorzitter van Beerschot Francis Vrancken is tevreden met de samenwerking. “Bij DCA leveren we ook buiten de werkvloer inspanningen om maatschappelijke projecten te ondersteunen. Dit sluit aan bij onze bedrijfscultuur en versterkt onze betrokkenheid bij wat er leeft in de samenleving waar we actief deel van uitmaken.”

 

“Met onze steun aan het project REACH dragen we ook ons steentje bij in dit belangrijke onderzoek”, vult Isabelle Huybrechts, hoofd communicatie en marketing van DCA aan. “Kinderen zijn immers onze toekomst en mee investeren in hun gezondheid is daarbij cruciaal. We ondersteunen het onderzoek niet alleen financieel maar geven het ook een extra dynamiek door samen met de mensen van Beerschot een aantal benefietacties te organiseren.”

 

In de pers