Aanleg van een fietsveilige N13 in Grobbendonk

De gemeente Grobbendonk, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en Fluvius bundelden de krachten voor een veilige fietsverbinding langs de N13 tussen Lier en Herentals, én een gescheiden riolering. Een groot en broodnodig project dat werd opgesplitst in fasen, waarvan een deel al succesvol werd gerealiseerd. DCA Infra leidt de werkzaamheden in goede banen.

Levensreddende investering

Marianne Verhaert, burgemeester Grobbendonk: “De fietspaden langs de N13 waren heuse moordstrookjes. Veel mensen vermeden deze weg en waren bang om hun kinderen langs rakelings voorbijrijdende auto’s te laten fietsen. Voor het lokale bestuur was het dan ook een prioriteit om dat onveiligheidsgevoel weg te nemen. Daarom beslisten de gemeente Grobbendonk en het AWV om het probleem grondig aan te pakken.”

Het project omvat de volledige heraanleg van de fietspaden op de N13 tussen Nijlen en de E313, over een lengte van meer dan drie kilometer. Het meerjarenplan wordt uitgevoerd in verschillende fasen. Daarbij wordt telkens gestreefd naar minimale hinder voor weggebruikers en omwonenden.

Veilig en duurzaam

“De werkzaamheden gaan verder dan nieuwe fietspaden”, zegt Tom Gebruers, werfleider bij het AWV. “Ook de veiligheid van het kruispunt Lindekens werd verbeterd met aangepaste voorsorteerstroken en een slimme lichtenregeling. Om het rijcomfort te verhogen, kregen enkele aangrenzende straten ook een nieuwe asfaltlaag.”

En daar houdt het niet op. Want Fluvius installeert tegelijk een modern rioleringsstelsel dat afval- en regenwater scheidt. Essentieel voor duurzaam waterbeheer, want het zorgt voor een betere infiltratie van regenwater in de bodem. En het voorkomt dat regenwater nodeloos naar de waterzuiveringsinstallatie stroomt. Ook de bewoners moeten hun afvalwater en regenwater volledig gescheiden aanbieden. Een verplichting die geldt zodra een gescheiden riolering wordt (her)aangelegd.

Feilloos uitvoeringstraject

“Wegenwerken hebben onvermijdelijk een impact op het verkeer”, aldus Kevin, Projectmanager DCA Infra. “Door gefaseerd te werken en altijd maar de helft van de rijweg in te nemen – in combinatie met tijdelijke lichtenregeling – ondervond het verkeer maar beperkte hinder. Voor ons als aannemer vereiste het wel wat extra planning. We namen trouwens ook de coördinatie van de nieuwe nutsleidingen op ons. Tot nog toe is alles prima verlopen.”

Burgemeester Verhaert is lovend over de samenwerking met DCA, het tempo en de strakke planning: “Chapeau aan het team van DCA voor de enorme inzet en de soepele manier van werken. Om hen een hart onder de riem te steken, ben ik de medewerkers persoonlijk gaan trakteren op koffiekoeken.”

Groene buffers

Een deel van de werkzaamheden is voltooid; de volledige oplevering is voorzien tegen midden 2022. Als alles klaar is, zullen mensen buiten de bebouwde kom achter een groene berm en gracht fietsen. In alle veiligheid, tussen het groen, op een pad van 1,75 meter breed. Waar geen groene zone mogelijk is – tussen het kruispunt Lindekens en de Pallieterdreef – wordt het nieuwe fietspad beschermd door een parkeerstrook. Die dient als buffer tussen de zwakke en sterke weggebruikers.