DCA toont grote meerwaarde bij complex infraproject in Vorselaar

01 dec 2022

In Vorselaar heeft DCA Infra onder het marktplein een bufferbekken voorzien om regenwater op te vangen dat hergebruikt wordt door de nabijgelegen scholensite.

Bufferbekken voor hemelwater

We zijn gestart met de fase Markt en Nieuwstraat. En dat is het meteen ook het meest bijzondere deel van het project, want naast een gescheiden riolering hebben we in het kader van waterrecuperatie onder de markt ook een bufferbekken geplaatst. Dat bekken kan tot 300 kuub hemelwater bergen dat vervolgens kan worden opgepompt voor hergebruik in het nabijgelegen Kardinaal van Roey-instituut en de campus van de Thomas More hogeschool. Op het marktplein hebben we klassieke materialen zoals asfalt, betonnen borduren en betonstraatstenen gecombineerd met arduinen borduren en gezaagde kasseien aan de zijde van het gemeentehuis.

Voor de grote buffertank onder het marktplein werd eerst gedacht aan drie stalen buizen van 20 m lang die aan elkaar gemaakt konden worden. Maar dat idee bleek niet robuust genoeg.

“Samen met Pidpa en Sweco heeft DCA intensief gezocht naar een robuuster alternatief en uiteindelijk viel de keuze op grote betonnen kokers met een breedte van 2,5 m en een hoogte van 2 m. Die indrukwekkende kokers werden geplaatst over de volledige lengte van het plein. Ook een vuilfilter en olieafscheider werden voorzien, zodat het hemelwater al gefilterd in het bufferbekken terechtkomt.”, vertelt Wim.

"Wij vinden het onze taak om plannen kritisch te bekijken, mee te denken en oplossingsgericht te werken"

Wim  -  Projectleider bij DCA Infra

Kritisch benaderen

Wij vinden het onze taak om plannen kritisch te bekijken, mee te denken en oplossingsgericht te werken. We gaan dus altijd op zoek naar de meest economische en ecologische oplossing. Korte termijnen, niet-alledaagse buizen, bijzondere bufferbekkens … DCA heeft zowel de knowhow als de mankracht in huis om de klant daarin zo goed mogelijk te ontzorgen.

“De complexiteit vertaalde zich in dit project al in de voorbereiding. Zo hebben we eerst, samen met archeologen, opgravingen uitgevoerd om de ondergrond in kaart te brengen en verrassingen tijdens de effectieve werken te vermijden.”, vertelt Wim.

Fase 2

Na de succesvolle eerste fase gaat DCA aan de slag in Dijkbaan. Daar wordt gestart ter hoogte van de brug van AA en Schapenstal om zo stilaan op te schuiven richting kruispunt met Lepelstraat. In Dijkbaan zal worden ingezet op gescheiden riolering, een groenere omgeving, maximale infiltratie van regenwater en een nieuwe inrichting van de rijweg. “Daar worden we geconfronteerd met een bemalingsuitdaging, maar ook die gaan we met beide handen aan”, besluit Wim.

 

Bron: Grond, weg en waterbouw