Wereldveiligheidsdag

27 apr 2023

Proactief veiligheidsbeleid

 

28 april is ‘Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk’ of beter gekend als Wereldveiligheidsdag. De dag waarop men jaarlijks aandacht vraagt voor veilige en gezonde jobs en veiligheidsinitiatieven promoot om het aantal arbeidsongevallen naar beneden te halen.

Iets waar wij ons bij DCA enkel maar kunnen achter zetten. Het mag clichématig klinken, maar elke dag is wereldveiligheidsdag. Het belang van veiligheid op de werkvloer kan immers niet overschat worden. Binnen onze hele onderneming is een proactief veiligheidsbeleid een absolute prioriteit. Op de werven, op de kantoren, in de ateliers of voor chauffeurs op de baan. Elke dag zetten we ons in om proactief om te gaan met veiligheid.

 

Opleidingen & workshops

Enkele wederkerende initiatieven om de veiligheid om de werkvloer te bevorderen zijn onze periodieke veiligheidsopleidingen, bijvoorbeeld werken in besloten ruimte of correct gebruik van klein elektrisch materieel.
We starten elk jaar ook veilig met de DCA opleidingsdagen. Tijdens deze 2 weken krijgen alle werfmedewerkers leerrijke workshops voorgeschoteld, specifiek toegespitst op hun vakgebied. Ons collega’s van DCA Bouw krijgen bijvoorbeeld een training rond het gebruik en onderhoud van kleine machines, terwijl de collega’s van DCA Concrete & Steel, onze beton- & staalafdeling, een praktijkdemo rond werken met chemisch anker volgden..

 

Sensibiliseren

Voorkomen is beter dan genezen. Het blijven sensibiliseren van onze collega’s krijgt daarom meer dan de nodige aandacht. Onze mascotte VIC (Veiligheid Is Cruciaal) neemt deze taak op zich. Per kwartaal is er een sensibiliseringscampagne waarin we een bepaald veiligheidsthema extra onder de aandacht brengen via verschillende kanalen.

Nieuw dit jaar is onze VIC jaarkalender. Deze jaarkalender hangt in elke werfkeet en per maand wijst onze VIC mascotte de uitvoerende collega’s op het veiligheidsthema van de maand. Voor april is dit bijvoorbeeld het veilig overbruggen van hoogteverschillen. In mei benadrukken we de nodige beschermingsmiddelen tegen zon en hitte en in augustus besteden we de nodige aandacht aan verkeersveiligheid met het oog op de start van een nieuw schooljaar.

Alle 12 veiligheidsthema’s laat VIC je even kort zien in onderstaand filmpje:

Gezamenlijk einddoel

Al deze initiatieven hebben uiteindelijk slechts één einddoel: het voorkomen van arbeidsongevallen. De veiligheid van al onze medewerkers primeert. Het blijven opleiden en sensibiliseren vanuit onze Dienst Preventie & Veiligheid is een belangrijke pijler. Daarnaast merken we echter ook een grote betrokkenheid vanwege de werfmedewerkers. Onveilige situaties of bijna-ongevallen worden sneller gemeld bij de veiligheidsdienst en we ontvangen ook meer suggesties tot verbetering van onveilige situaties. Deze betrokkenheid juichen we natuurlijk toe!

Veiligheid begint bij een goede samenwerking op en naast de werf. Enkel zo kunnen we arbeidsongevallen voorkomen en bouwen we samen aan meer veiligheid !

Kevin Preventieadviseur bij DCA